biab goes, dames kapper goes, nagelstudio goes, kapper in goes, kapsalon in goes, kapper goes, kapsalon goes, nagelsalon goes, beste kapper goes, beste kapsalon goes, nagelstudio, haven van goes, nagelstyliste, vacature, vacature nagelstyliste zeeland, heren kapper goes De salon - Goes
Nagelsalon Goes <head> <body> <h1><span>Welkom bij De Salon Goes</span></h1><p><span>Nagelsalon goes Ontdek de luxe van een full-service ervaring bij </span><b><strong>De Salon Goes</strong></b><span>, uw premium bestemming voor stijl en welzijn in het hart van Goes.</span></p><h2><span>Kapper Goes</span><span> - Uw Haarspecialist in het Centrum</span></h2><p><span>Nagelsalon goes Bent u op zoek naar een </span><b><strong>kapper in Goes</strong></b><span> die uw haar kan transformeren met de laatste trends en technieken? Onze professionele stylisten hebben een passie voor haarkunst en beheersen diverse kniptechnieken, inclusief de specialistische vaardigheden voor perfect gevormde krullen. In ons aanbod vindt u alles van een simpele knipbeurt tot uitgebreide kleurbehandelingen.</span></p><h3><b><strong>Kapper Goes</strong></b><b><strong> Centrum</strong></b><span>: Trendy coupes en kleuren</span></h3><p><span>In het hart van de stad biedt </span><b><strong>De Salon Goes</strong></b><span> een exclusieve kapperservaring. Wij begrijpen dat een kapsel meer is dan alleen haar; het weerspiegelt uw persoonlijkheid en stijl. Als uw vertrouwde </span><b><strong>kapper in Goes</strong></b><span>, zorgen wij ervoor dat u de salon altijd verlaat met een glimlach én een coupe die bij u past.</span></p><h2><span>Nagelstudio Goes</span><span> - Luxe Nagelverzorging</span></h2><p><span>Onze </span><b><strong>nagelstudio Goes</strong></b><span> biedt een serene omgeving waar u kunt ontspannen en uw handen de zorg kunt geven die ze verdienen. Met een scala aan services, van manicures tot nagelkunst, zijn onze nagelspecialisten toegewijd aan perfectie en klanttevredenheid.</span></p><h3><b><strong>Nagelsalon Goes</strong></b><span>: Verwen uw handen en voeten</span></h3><p><span>Ervaar de harmonie tussen schoonheid en ontspanning in onze </span><b><strong>nagelsalon Goes</strong></b><span>. Perfect verzorgde nagels zijn een teken van verzorging en stijl, en onze vakbekwame nagelstylisten zijn er om u die ultieme nagelervaring te bieden.</span></p><h2><span>Kapsalon in Goes</span><span> - Haarextensionspecialist</span></h2><p><span>Als u verlangt naar lange, volle lokken, dan is </span><b><strong>De Salon Goes</strong></b><span>, de erkende </span><b><strong>haarextensionspecialist</strong></b><span>, uw beste keuze. Met aandacht voor detail en kwaliteit voorzien wij u van extensions die natuurlijk aanvoelen en samengaan met uw eigen haar.</span></p><h2><span>Bezoek Onze Salon</span></h2><p><span>Gelegen aan </span><b><strong>Bierkade 7, 4461 AV in Goes</strong></b><span>, nodigen wij u graag uit in onze salon. Of u nu komt voor een snelle knipbeurt of een volledige make-over, wij beloven u een hoogwaardige service in een ontspannen en luxe sfeer. Voor afspraken en informatie, kunt u contact opnemen via </span><a href="mailto:info@salongoes.nl"><b><strong>info@salongoes.nl</strong></b></a><span> of </span><b><strong>+31652683518</strong></b><span>.</span></p><h3><b><strong>Goede Kapper in Goes</strong></b><span>: Onze Filosofie</span></h3><p><span>Als u op zoek bent naar een </span><b><strong>goede kapper in Goes</strong></b><span>, kijk dan niet verder. Wij geloven in een persoonlijke aanpak, waarbij wij niet alleen luisteren naar uw wensen, maar ook ons deskundig advies geven om het beste uit uw haar te halen. Wij verheugen ons erop u te mogen verwelkomen bij </span><b><strong>De Salon Goes</strong></b><span>, waar schoonheid en zorg hand in hand gaan.</span></p><ul><li><b><strong>Home</strong></b></li><li><b><strong>De Salon</strong></b></li><li><b><strong>Onze Behandelingen</strong></b></li><li><ul><li><span>Haarkleuringen</span></li><li><span>Extensions</span></li><li><span>Keratine Behandeling</span></li></ul></li><li><b><strong>Team</strong></b></li><li><b><strong>Prijzen</strong></b></li><li><b><strong>Vacatures</strong></b></li><li><b><strong>Contact</strong></b></li><li><b><strong>Huisregels en Algemene Voorwaarden</strong></b></li></ul>Privacyverklaring De Salon Goes.
25-05-2018
Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon, facebook, barberbooking of app. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Te verwerken persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

· NAW-gegevens;
· Geslacht;
· Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam
· Leeftijd;
· Bankrekeningnummer;
· Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type;
· Voor- en Na foto's

Doelen van en grondslagen voor de verwerking
In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals

· Communicatie en informatievoorziening;
· Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
· De verbetering van onze diensten;
· Facturering en incasso
· Behandeling recepten

Bovenstaande betekent concreet ook dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen of berichten over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Doelen van en grondslagen voor de verwerking’). Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsvereniging.

Beveiliging
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Verwerking binnen de EER
Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Wijzigingen
Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Tot slot
Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is Annique Gijs, nagelstudioannique@hotmail.com,0652683518

Huisregels

- Roken is niet toegestaan

- Verschijn tijdig op uw afspraak. Bij 15 min te laat, dient u een nieuwe afspraak in te plannen.

- Gelieve alleen naar de afspraak te komen

- Kunstnagels worden gezet vanaf een leeftijd van 16 jaar (Garantie vanaf 18 jaar)

- Wanneer u verhinderd bent, dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden

- Bij niet tijdig afmelden, of minimaal 15 minuten te laat, ben ik genoodzaakt 75% van de verwachte totaalprijs van de behandeling in rekening te brengen

- Afmelden wordt telefonisch of per mail gedaan.

- Ik vraag u ten alle tijde eerlijk te zijn wat betreft product gebruik/zwangerschap/gebruik medicatie enz. Dit ivm de werking van producten

- Op uw behandeling krijgt u 1 week garantie. Dit houd in dat u enige gebreken binnen 7 dagen aan mij moet doorgeven.

- De garantie vervalt als:

U in verwachting bent

U medicatie gebruikt

U de kunstnagels en/of haren heeft onderhouden in een andere Salon dan onze kapsalon/nagelsalon Goes

U andere nagel/haar producten gebruikt dan onze eigen producten. (Vraag in de salon naar advies)

U zonder handschoenen chemicaliën heeft gebruikt

U de kunstnagels heeft afgebeten / Afgebroken / geknipt

U niet binnen een termijn van 8 dagen bent terug geweest voor reparatie/herstel

U nagelbijter bent